Unna Allakas revisited

Översikt

Etapp 1: Katterjåkk – Unna Allakas

30 kilometer, 3 dagar

Etapp 2: Unna Allakas – Alesjaure

14 kilometer, 1 dag

Etapp 3: Alesjaure – Unna Vistasjavri

18 kilometer, 2 dagar

Etapp 4: Vistasstugan – Nallo

12 kilometer , 1 dag

Etapp 5: Nallo – Tjätka

8 kilometer, 1 dag

Etapp 6: Tjätkastugan – Alesjaure

13 km, 1 dag

Etapp 7: Alesjaure – Abiskojaure

16 km, 1 dag

Etapp 8: Abiskojaure – Abisko

14 km , 1 dag